Oplotenie pozemku

Požadujeme návrh oplotenia pozemku s následnou realizáciou.
Oplotenie musí obsahovať elektrickú bránu pre autá a bránku pre ľudí napojenú na domový systém kontroly vstupu.
Bližšie informácie Vám po vyžiadaní zašleme mailom.

Nákres umiestnenia brány na pozemku

Umiestnenie brány

Vaše ponuky nám zašlite mailom. Ďakujeme.